16700-KVG-A31/16700-KVG-V22 (Xe tương thích: AIR BLADE 110)