16710 – KVG – 901 (Xe tương thích: AIR BLADE (Old))