17520-KVG-V40 (Xe tương thích: Air Blade 110 2012)