241 (Xe tương thích: ZOOMER-X, Air blade 110 2012, Air blade 125i)