243 (Xe tương thích: Nouvo SX, Sirius Fi, NVX, MNX, FZi 150, Exciter 150, Janus)