35010-KWN-900 / 35010-KVG-900 (Xe tương thích: PCX, AIR BLADE)